Algemene voorwaarden

1: Tarieven

De tarieven die u elders op deze website kunt vinden zijn inclusief 21% BTW.

2: Betaling

Gelieve direct na afronding van de massage betalen. Dit kan contant of u kunt het bedrag overmaken op de zakelijke rekening van Massagepraktijk V.O.E.L. Pinnen is niet mogelijk. Indien een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

3: Annulering

U kunt uw massage afspraak kosteloos annuleren tot minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling. Voor afspraken op maandag dient u zich minstens 72 uur van tevoren af te melden. Annuleert u uw afspraak te laat dan worden de volledige kosten van de massage bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook voor annuleringen wegens Covid-19.

4: Cadeaubonnen

Gekochte cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na afgiftedatum.

5: Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen dan dient u dit voorafgaand aan de behandeling door te geven aan Massagepraktijk V.O.E.L.. Bij twijfel of u zich wel/niet kunt laten masseren verzoek ik u een behandeld arts te raadplegen.

6: Aansprakelijkheid

Massagepraktijk V.O.E.L. is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de massagebehandeling. De massages die worden aangeboden door Massagepraktijk V.O.E.L. zijn geen medische behandelingen. Wanneer u zich laat behandelen bij Massagepraktijk V.O.E.L. is dit geheel op eigen risico.

7: Klachtenprocedure

Iedere zorgaanbieder in Nederland is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Komt u er met mij persoonlijk niet uit dan kunt u een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg waar Massagepraktijk V.O.E.L. via de BMS bij is aangesloten. U leest hierover meer op de pagina Klachtenregeling.

8: Wijziging van de Algemene Voorwaarden 

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk V.O.E.L. ten allen tijde gewijzigd worden.