Massagepraktijk V.O.E.L.
logo
Homepage
Uw masseuse
Visie en missie
Thuis of aan huis
Massagekeuze
Cuppingtherapie
Snoezelmassage
Massagecursus
Bedrijfsmassages
Evenementen
Te koop bij V.O.E.L.
Aromatherapie
Tarieven
Gastenboek
Contactpagina
Nieuwsbrieven
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Privacyverklaring

Massagepraktijk V.O.E.L. Massagepraktijk V.O.E.L., gevestigd aan du Boisstraat 5 4921 TL MADE Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Loes Stoop is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk V.O.E.L. Zij is te bereiken via info@voel-massage.nl of via 06- 45196564

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk V.O.E.L. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Particulieren klanten:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- Mondelinge intake (deze gegevens worden niet opgeslagen/verwerkt)
- eventueel in overleg je Email adres

Zakelijke klanten:
- Voor- en achternaam contactpersoon
- Adresgegevens
- Telefoonnummer contactpersoon
- E-mailadres contactpersoon
- IP-adres
- Voor- en achternamen deelnemers stoelmassage
- Mondelinge intake (deze gegevens worden niet opgeslagen/verwerkt)

Nieuwsbrief abonnees:
- Email adres
- Naam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massagepraktijk V.O.E.L. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van de nieuwsbrief.
- Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Informeren over wijzigingen van diensten en producten.
- Correspondentie over tarieven, offertes en betalingen
- Massagepraktijk V.O.E.L. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagepraktijk V.O.E.L. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Massagepraktijk V.O.E.L. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Gmail om e-mails te versturen
- Word om documenten op te stellen
- Excel als spreadsheet voor de stoelmassage- planning
- Laposta voor het verzenden van nieuwsbrieven
- Strato, webhoster.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massagepraktijk V.O.E.L. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar die wettelijk is voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk V.O.E.L. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Massagepraktijk V.O.E.L. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagepraktijk V.O.E.L. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk V.O.E.L. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voel-massage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Massagepraktijk V.O.E.L. wil jouw er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagepraktijk V.O.E.L. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voel-massage.nl.

Top
Copyright © 2017 Massagepraktijk V.O.E.L.  | info@voel-massage.nl