Massagepraktijk V.O.E.L.
logo
Homepage
Uw masseuse
Visie en missie
Thuis of aan huis
Massagekeuze
Cuppingtherapie
Snoezelmassage
Massagecursus
Bedrijfsmassages
Evenementen
Te koop bij V.O.E.L.
Aromatherapie
Tarieven
Gastenboek
Contactpagina
Nieuwsbrieven
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Algemene voorwaarden en klachtenprocedure
1. Tarieven
De tarieven die u elders op deze website kunt vinden zijn inclusief 21% BTW. Indien u buiten een straal van 25 km woont vanaf de praktijkruimte bedragen de kosten € 0,23 per km.
 
2. Betaling
Gelieve contant te betalen na afronding van de massage, indien een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 
3. Annulering 
U kunt uw massage afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de behandeling. Annuleert u uw afspraak te laat dan zijn wij genoodzaakt de volledige kosten van de massage bij u in rekening te brengen. 
 
4. Cadeaubonnen
Gekochte cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na afgiftedatum.
 
5. Intake en uw gezondheid
Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen dan dient u dit voorafgaand aan de behandeling door te geven aan Massagepraktijk V.O.E.L..
 
6. Aansprakelijkheid 
Massagepraktijk V.O.E.L. is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de massagebehandeling. 
De massages die worden aangeboden door Massagepraktijk V.O.E.L. zijn geen medische behandelingen. Wanneer u zich laat behandelen bij Massagepraktijk V.O.E.L. is dit geheel op eigen risico.

7. Klachtenprocedure
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Massagepraktijk V.O.E.L. voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 22-6-2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vindt u via deze link: algemene voorwaarden Quasir WKKGZ. De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt: reglement geschilleninstantie zorggeschil.
 
8. Wijziging van de Algemene Voorwaarden 
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk V.O.E.L. ten allen tijde gewijzigd worden.
Top
Copyright © 2017 Massagepraktijk V.O.E.L.  | info@voel-massage.nl